fbpx

Size trung bình

Năng Lượng

Cappuccino (Hot/Iced)

Năng Lượng

Caramel Macchiato

49,000 

Năng Lượng

Espresso/ Americano

Năng Lượng

Latte (Hot/Iced)

Năng Lượng

Mocha (Hot/Iced)