Văn phòng đại diện: 51 - 53 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
Hotline: 1800234535

Quên mật khẩu

AMAZINGCAFE

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c24iOiJnYnVzZyIsInNpZCI6ImMxZTdhNjdlLTY5NzUtNDA1Ni1hZDY5LWI0MTUwMDY3ZmEyOCIsIm9idCI6IiIsIm9iaiI6IiIsIm5iZiI6MTYyNDg3MjM2NywiZXhwIjoxNjI0ODc1OTY3LCJpYXQiOjE2MjQ4NzIzNjd9.Nhn6uy_NjeyWvpPZ79nAjWefT63A3EjXGl4W67cN8gc

 

VMG

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c24iOiJ2bWd0ZXN0MSIsInNpZCI6ImJkODRmZmFiLTBhZmUtNDE5OS1hMGNmLTNmNzg5N2EyOTIyMCIsIm9idCI6IiIsIm9iaiI6IiIsIm5iZiI6MTU5NjY3OTAxOSwiZXhwIjoxNTk2NjgyNjE5LCJpYXQiOjE1OTY2NzkwMTl9.o68GC_vpRs-cpCTiwMNEhH3NtyszjMOC4LeqG-kZdBE

Bước 1: Anh chị nhập theo yêu cầu bên dưới. Sau đó 1 email sẽ được gửi đến cho anh chị để xác nhận.
Bước 2: Kiểm tra email (Có thể nằm trong spam). Click vào link để đổi mật khẩu mới
Bước 3: Đổi lại mật khẩu của anh chị!
Chúc anh chị thành công!!!
Vui lòng cung cấp thông tin dưới đây để khôi phục mật khẩu của bạn.
Gọi ngay
SMS
Liên hệ